CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG KHOA MÔI TRƯỜNG

Văn phòng Khoa Môi trường 

Địa chỉ : Phòng 204 tầng 2 Nhà Thú y- Môi trường

Điện thoại : 02462617694.   

Văn phòng Khoa Môi trường được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) trực thuộc Khoa Môi trường, có chức năng tham mưu và giúp Trưởng Khoa trong việc quản lý điều hành các hoạt động hành chính của Khoa, cụ thể bao gồm trong lĩnh vực Tổ chức, thi đua khen thưởng kỷ luật, chế độ chính sách đối với người lao động, Đào tạo, Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, vật tư tài chính. Và một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa phân công.

Văn phòng có 4 thành viên bao gồm 1 Tổ trưởng và 3 chuyên viên phụ trách các mảng công việc theo quy định của Học viện  

Viên chức làm công tác trợ lý có chức trách tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý, tổ chức thực hiện, điều hành các hoạt động của đơn vị và trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý công tác văn thư  hành chính  pháp chế kế hoạch, tổng hợp đào tạo nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ khác của đơn vị.

Cơ cấu tổ chức và Nhiệm vụ :

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

LIÊN HỆ

1

Phạm Chí Chung

-Tổ trưởng Vp

- Trợ lý VT

- Quản trị mạng

pcchung@vnua.edu.vn

2

Nguyễn Thị Bích Thuận

-Trợ lý ĐT ĐH &SĐH

Thuanriam@gmail.com

3

Nguyễn Phương Đông 

-Trợ lý  KHCN & HTQT

phuongdong209.hn@gmail.com

4

Nguyễn Thị Vân Anh

-Trợ lý TC

-Văn thư VP

ntvanh@vnua.edu.vnKhoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps