Ngày 26/4/2021, khoa Môi trường tổ chức giới thiệu “Chương trình thực tập nghề nghiệp 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021” cho sinh viên khóa 63 ngành Khoa học môi trường. Mục tiêu của thực tập nghề nghiệp là nâng cao kiến thức chuyên môn, thực tế & kỹ thuật; rèn luyện kỹ năng, năng lực tự chủ và thái độ cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Tại buổi giới thiệu chương trình thực tập nghề nghiệp 2, TS. Trịnh Quang Huy – Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo giới thiệu chung về chương trình thực tập nghề nghiệp2: mục tiêu, kết quả học tập mong đợi, thời gian và hình thức tổ chức, phương pháp đánh giá kết quả thực tập và phổ biến các quy định về thực tập tại cơ sở. Tiếp đến, đại diện các bộ môn giới thiệu chi tiết các nội dung và địa điểm thực tập nghề nghiệp 2:

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà – Đại diện bộ môn Công nghệ Môi trường giới thiệu vị trí việc làm sau khi ra trường và các nội dung sinh viên sẽ thực hiện tại cơ sở thực tập: kỹ năng vận hành hệ thống xử lý chất thải; các yêu cầu đối với công việc quản lý nhà nước về môi trường; tư vấn môi trường ….

Giới thiệu nội dung thực tập nghề nghiệp2 của bộ môn Công nghệ Môi trường 

Theo TS. Cao Trường Sơn, nội dung thực tập nghề nghiệp của bộ môn Quản lý môi trường kỳ này tập trung tìm hiểu về kinh tế tuần hoàn tại các Khu công nghiệp, cụm công  nghiệp ở Bắc Ninh:

Đại diện bộ môn Quản lý môi trường trình bày nội dung thực tập nghề nghiệp 

Đại diện bộ môn Sinh thái Nông nghiệp – TS. Nông Hữu Dương giới thiệu các địa điểm thực tập nghề nghiệp của bộ môn đó là: Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, Trang trại hữu cơ Tuệ Viên …

Đại diện bộ môn Sinh thái nông nghiệp giới thiệu địa điểm thực tập nghề nghiệp

TS. Nguyễn Xuân Hòa trình bày địa điểm và nội dung thực tập nghề nghiệp 2 của bộ môn Vi sinh vật. Sinh viên tham gia thực tập nghề nghiệp 2 tại bộ môn Vi sinh vật sẽ tập trung vào các mảng: Hệ thống quản lý hành chính nhà nước về môi trường; sản xuất phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh; quan trắc; dịch vụ nông nghiệp 

Đại diện bộ môn Vi sinh vật trình bày nội dung, địa điểm thực tập nghề nghiệp 2 

Cuối buổi giới thiệu là phần giải đáp thắc mắc liên quan đến thực tập tại cơ sở và sinh viên đăng ký nội dung, bộ môn thực tập nghề nghiệp 2. Kết luận buổi giới thiệu lãnh đạo Khoa mong các bạn sinh viên sau đợt thực tập nghề nghiệp này làm quen được với thực tế để sau khi ra trường áp dụng những kiến thức học được từ nhà trường áp dụng vào nhiệm vụ được phân công.