Hướng ứng ngày Môi trường thế giới  5/6/2018, cán bộ và sinh viên khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra quân làm vệ sinh trong khuôn viên của khoa. Các hoạt động hướng tới việc nâng cao nhận thức và vai trò của sinh viên ngành khoa học với vấn đề môi trường, đặc biệt đối với nơi đang học tập và sinh sống. Trong ngày ra quân, đội sinh viên tình nguyện khoa đã thực hiện việc tôn tạo và trang trí lại công trình “Vườn hoa sinh viên”, dọn dẹp tạo cảnh quan tại khu thí nghiệm khoa, văn phòng liên chi đoàn – liên chi hội, tạo cảnh quan quanh mô hình nghiên cứu-học tập, và nhiều hoạt động khác.

Ngoài các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu thì công tác vệ sinh môi trường được Lãnh đạo Học Viện và Ban chủ nhiệm khoa đặc biệt quan tâm. Theo thầy PGS. TS. Ngô Thế Ân thì vẻ đẹp chưa cần đi đâu xa mà phải đẹp ngay chính ở nội tại, đặc biệt là công tác làm sạch môi trường, tạo cảnh quan phù hợp với chuyên ngành mà khoa đang đào tạo. Nắm bắt được tính cấp thiết, hàng tháng thầy và trò khoa Môi trường cụ thể hoá bằng hoạt động thứ Sáu xanh với sự tham gia nhiệt tình của các giảng viên, cán bộ và sinh viên khoa tham gia vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Liên chi đoàn khoa đã đề cao vai trò của công tác vệ sinh môi trường thường xuyên tổ chức các hoạt động vào các ngày trong tuần. Phát huy tinh thần ngày Môi trường thế giới, thầy và trò khoa Môi trường sẽ tiếp tục hoạt động học tập, nghiên cứu nhằm góp phần vì môi  trường xanh – sạch – đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh hưởng ứng ngày môi trường thế giới .

LCĐ Khoa Môi trường