Trong 2 ngày 12,13/12/2020 vừa qua, Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp cao học khóa 27 (Niên khóa 2019-2020). Buổi lễ là thành quả học tập và nghiên cứu, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu không ngừng của Học viên trong suốt chặng đường 2 năm. 35 Hội đồng khoa học đánh giá luận văn được thành lập với sự tham dự của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 

Học viên lớp cao học khóa 27 bảo vệ luận văn trước hội đồng  

Với những kiến thức và kỹ năng được đào tạo tại Khoa, các học viên đã tự tin trình bày nội dung luận văn của mình. Nhiều đề tài được nhận xét tốt về khả năng nghiên cứu vấn đề thông qua các phân tích gắn liền với thực tế doanh nghiệp, đơn vị công tác của các học viên.

Nhìn chung các thành viên trong hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của các đề tài; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách chi tiết.

Sau phần trình bày của các học viên, Hội đồng khoa học đã tiến hành phản biện, nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tiễn của các học viên. Đồng thời, các học viên được Hội đồng góp ý chi tiết về nội dung, hình thức trình bày để hoàn thiện luận văn của mình hơn. Đặc biệt, những đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá cao được đề xuất làm nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho sinh viên, học viên các khóa tiếp theo. 

 Học viên lớp cao học khóa 27 bảo vệ luận văn trước hội đồng 

35 học viên đã bảo vệ xuất sắc luận văn của mình, hoàn thành chặng đường 02 năm nghiên cứu, học tập. Đó sẽ là những cơ sở để sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và tiếp tục vươn xa trên con đường tri thức.

Các Học viên cao học chụp ảnh lưu niệm