KHOA MÔI TRƯỜNG – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

6 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

(10/10/2013-10/10/2019

KHOA MÔI TRƯỜNG- HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

    Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 2151/QĐ-NNH ngày 10/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam; trên cơ sở tách ra từ khoa Tài nguyên & Môi trường. Khoa Môi trường hiện có 5 bộ môn: Công nghệ môi trường, Hóa học, Quản lý môi trường, Sinh thái Nông nghiệpVi sinh vật. Để tạo điều kiện phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Khoa cũng đã xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và thực hành tương ứng. Ngoài ra, khoa cũng có 3 trung tâm với nhân sự chủ chốt là cán bộ trong khoa để thực hiện chức năng nghiên cứu chuyên sâu và chuyển giao KHCN. Số giảng viên cơ hữu của khoa là 69 cán bộ viên chức trong đó có 3 GS, 9 PGS. Số cán bộ hỗ trợ đào tạo là 10 người. Tỷ lệ giảng viên có bằng TS là 40/59 người, đạt 68%. Số cán bộ đang học NCS là 7 người, đến năm 2020 sẽ tốt nghiệp, đưa tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ đạt 80%. Tỷ lệ cán bộ nữ trong khoa là 57%.

Tầm nhìn

Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2025 trở thành một đơn vị đứng đầu trong nước về hoạt động đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ KHCN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông nghiệp; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường 

 

Sứ mạng

Sứ mạng của khoa Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề về tài nguyên môi trường nông nghiệp; kết nối với cộng đồng thông qua chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật.

 

Sản phẩm KHCN của Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Sản phẩm KHCN của Khoa Môi trường 

 

Giá trị cốt lõi

            Chất lượng – hiệu quả - sáng tạo (Quality – Efficiency – Creativity).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy, Ban Giám Đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài trường, các tổ chức Quốc tế, khoa Môi trường đã không ngừng phát triển đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực sau:

Công tác đào tạo không ngừng phát triển với phương châm lấy người học làm trung tâm, “thầy trò cùng tiến bước”

Số lượng chương trình đào tạo của khoa Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm học 2019-2020 nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo đa lĩnh vực trong quản lý tài nguyên và môi trường. Khoa hiện có 02 chương trình đào tạo đại học: ngành Khoa học môi trường và Công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình đào tạo thạc sỹ khoa học môi trường theo đinh hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng, 01 chương trình đào tạo tiến sỹ khoa học môi trường với khả năng tiếp nhận 05 sinh viên/năm. Ngoài ra, khoa Môi trường còn liên kết với khoa Quản lý đất đai mở thêm chương trình đào tạo Quản lý Tài nguyên và Môi trường, bậc đại học.

Bên cạnh đó, Khoa Môi trường chủ động, sáng tạo trong các hoạt động xây dựng, chuẩn hóa, kiểm định chương trình đào tạo (AUN), nâng cao chất lượng sử dụng cơ sở vật chất và các hoạt động khác của Học viện. Các giảng viên trong khoa đã và đang rất tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm (dạy theo project-based, tăng thời lượng thực hành, tổ chức nhiều hoạt động học trên lớp như thảo luận nhóm, thuyết trình) nhằm tăng hiệu quả dạy và học, thúc đẩy động lực học tập của sinh viên. Trong những năm vừa qua hàng trăm sinh viên và học viên cao học đã tốt nghiệp ra trường. Nhiều sinh viên đã có vị trí việc làm ổn định với thu nhập cao tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.  

Nghiên cứu khoa học với những thành tích vượt trội

Trong vòng 03 năm trở lại đây (2016-2019), Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chủ trì 01 đề tài nhánh cấp nhà nước, 03 đề tài quốc tế, 02 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài nghiên cứu cơ bản của Nafosted và 25 đề tài cấp học viện và hàng chục đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.  Khoa Môi trường đang tập trung vào các hướng nghiên cứu chính: (i) Đánh giá chất lượng, rủi ro môi trường; (ii) Công nghệ và kỹ thuật xử lý chất thải, xử lý môi trường với nhiều đề tài cấp Học viện (đánh giá rủi ro do nông nghiệp đến nước ngầm, chế tạo vật liệu xử lý, công nghệ xử lý hóa chất bảo vệ thực vật, xử lý nước thải giàu hữu), cấp Bộ (ảnh hưởng môi trường từ hố chôn lợn dịch), cấp Nhà nước (phát sinh khí thải từ đốt rơm rạ, pin sinh học từ xử lý nước thải); phát triển và củng cố hợp tác về khoa học công nghệ với các địa phương (Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình); (iii) Công nghệ vi sinh (Phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng xử lý môi trường, cải tạo đất); (iv) Quản lý môi trường (Sản xuất sạch hơn, kiểm toán chất thải); (v) chế phẩm tinh dầu thực vật. Với những lỗ lực hoạt động KHCN, chỉ tính trong năm 2018, Khoa đã xuất bản được 25 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước; 16 bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài; 16 bài đăng trong kỷ yếu tại các hội nghị, hội thảo quốc tế; 3 đầu sách và tài liệu tham khảo trong năm được xuất bản trong nước và 3 cá nhân tham gia viết sách nước ngoài.

Công tác tổ chức quản lý không ngừng đổi mới theo định hướng tự chủ

Khoa đã đổi mới quy trình làm việc của tổ công tác sinh viên; xét điểm rèn luyện của sinh viên. Trong đó đã thành lập lại đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. Giáo viên chủ nhiệm, Ban chấp hành liên chi đoàn thường xuyên tổ chức các buổi seminar chuyên đề đối với sinh viên, đặc biệt là các sinh viên mới nhập học.

 Khoa đã huy động toàn cán bộ và sinh viên tham gia chiến dịch quảng bá tuyển sinh theo chương trình chung của Học viện và của khoa Môi trường với mục đích để thí sinh thấy được ý nghĩa của ngành học và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên theo học chương trình Khoa học môi trường. Bên cạnh đó khoa cũng chủ động xây dựng kế hoạch quảng bá riêng của khoa thông qua các cự sinh viên, trang mạng xã hội.

Công tác hỗ trợ sinh viên và người học: Khoa Môi trường rất chú trọng công tác hỗ trợ sinh viên và người học như phân công các giảng viên nhiều kinh nghiệm, giảng viên trẻ làm chủ nhiệm các lớp (theo Quyết định số 32/QĐ-MT ngày 16/3/2017); kết hợp với Liên chi đoàn Khoa Môi trường tổ chức các Seminar giới thiệu định hướng nghiên cứu của các bộ môn, giảng viên, hướng dẫn cách xây dựng đề cương khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

Xây dựng văn hóa công sở có nhiều chuyển biến tích cực, năm qua Khoa Môi trường đã yêu cầu tất cả các CBVC tham gia tập huấn về văn hóa công sở, góp phần xây dựng tác phong, lề lối làm việc, quan hệ ứng xử trong Học viện theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Các phong trào, hoạt động trong khoa ngày càng đa dạng nội dung và phong phú về hình thức 

Công đoàn khoa Môi trường (nhiệm kỳ 2018-2022) đã tham gia nhiều cuộc thi và đã đoạt giải như: giải nhất Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; tham gia liên quân với khoa Thú y giải bóng đá truyền thống CBVC Học viện, giải nhất đi bộ truyền thống Học viện, giải 3 cầu lông đôi nam nữ.

Liên chi Đoàn khoa Môi trường đã có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đóng góp hiệu quả vào quá trình đào tạo toàn diện đối với đoàn viên, sinh viên. Liên chi đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện nhằm định hướng tốt cho đoàn viên phấn đấu vươn lên Đảng; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao giúp sinh viên gắn kết, chia sẻ trong học tập và nghiên cứu; tham gia các cuộc thi Olympic Hóa học, tiếng Anh và tin học do Đoàn thanh niên tổ chức và đạt giải; tham gia chương trình thiện nguyện vì cộng đồng và tình nguyện mùa hè xanh đến các vùng khó khăn tại Định Hoá, Thái Nguyên và Kim Bôi, Hoà Bình, và chương trình Thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới. Các hoạt động khởi nghiệp được thúc đẩy thông qua mô hình sản xuất của Câu lạc bộ Sống xanh. Liên chi đoàn còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như tham gia cuộc thi Siêu thủ Lĩnh do Ban thanh thiếu niên- Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và đạt giải nhì, tham gia các hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và đại học ở địa phương, tham gia hoạt động vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát huy những thành tích đạt được sau 6 năm xây dựng và phát triển. Trong thời gian tới Khoa Môi trường luôn giữ vững truyền thống thi đua trong đào tạo và nghiên cứu Khoa học để giữ vững khẩu hiệu Chất lượng – Hiệu quả - Sáng tạo đã đề ra. 

Khoa Môi trường