Với mục đích thúc đẩy và hỗ trợ phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong trường đại học, phong trào khởi nghiệp nông nghiệp, thiết thực hưởng ứng ngày khoa học công nghệ 18/05/2018. Ngày 09/5/2018 Khoa Môi trường tổ chức hội thi đánh giá ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên. Hội đồng đánh giá gồm có 05 thành viên với sự có mặt của Ban chủ nhiệm khoa Môi trường,cán bộ giảng viên đại diện các bộ môn trong Khoa và trên 30 sinh viên,ứng viên có ý tưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tham dự. Hội thi diễn ra từ 8h00 đến 11h30 tại phòng Hội thảo khoa Môi trường. Tất cả các ý tưởng đều cho thấy các sinh viên tham gia tích cực trong xây dựng định hướng nghiên cứu, tìm hiểu tiềm năng phát triển và kế thừa được nhiều các kết quả nghiên cứu tương tự trên thế giới và ở Việt Nam.Hội đồng tiến hành xem xét các ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên. Kết quả  một số ý tưởng được đánh giá tiêu biểu bao gồm:

TT

Tên công trình

Tác giả chính

Ý tưởng nghiên cứu khoa học

1

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học trên vật liệu lọc hữu cơ

Lò Văn Son

2

Ứng dụng xỉ than xử lý nước thải chăn nuôi và sản xuất vật liệu trồng cây

Nguyễn Minh Anh

3

Sử dụng vòng tròn chuối xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ dể chế tạo vật liệu trồng rau

Nguyễn Anh Tuấn

4

Nghiên cứu xử lý bùn ao nuôi trồng thủy sản phục vụ tái sử dụng trong nông nghiệp

Trương Thị Phương

5

ứng dụng động vật đáy để đánh giá chất lượng môi trường và cảnh báo nguy cơ tích lũy chất ô nhiễm trong bùn

Nguyễn Thị Phương Huyền

Ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp

1

Tạo giá trị kinh tế cho bỉm đã qua sử dụng

Nguyễn Thị Thúy

2

Cơ sở sản xuất thú nhồi rơm

Nguyễn Thị Kim Ngân

3

Sản xuất cồn thạch sinh học từ phế thải nông sản

Trần Thị Quý

4

Mô hình VAC gia đình

Nguyễn Xuân Thịnh

Đây là một hoạt động thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của Học viện và nhu cầu thực tiễn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo ngành khoa học môi trường theo định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Một số hình ảnh tại hội thi