Hướng tới kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam-18 tháng 5. và 5 năm ngày thành lập khoa Môi trường. Ngày 08/05/2018 tại phòng Hội thảo Khoa Môi trường đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động nghiên cứu Khoa học của cán bộ trẻ với mục đích đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2017. Tham dự hội nghị có sự tham gia của Ban chủ nhiệm Khoa,cán bộ giảng viên đại diện các bộ môn, các giảng viên dưới 36 tuổi và trên 30 sinh viên quan tâm tham dự  Hội nghị đã nghe các báo cáo:

·         Hiện trạng hệ vi sinh vật phân giải lân trên một số loại đất phù sa trồng lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng  - Tác giả - ThS. Nguyễn Tú Điệp ; Bộ môn Vi sinh Vật  

·         Tổng hợp vật liệu tổ hợp GO/Fe3O4 và ứng dụng xử lý chất màu hữu cơ - Tác giả - ThS. Lê Thị Thu Hương; Bộ môn Hóa

·         Tối ưu hóa điều kiện định lượng đồng thời 6 Anthocianidin trong một số loại rau, củ, quả bằng phương pháp sắc ký lỏng HPLC - Tác giả - CN Chu Thị Thanh; Bộ môn Hóa

·         Nghiên cứu sử dụng axit humic tách từ than bùn để xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng - Tác giả - ThS. Lê Thị Mai Linh; Bộ môn Hóa

·         Xác định lượng phát thải khí nhà kính từ chất thải chăn nuôi lợn ở Hưng Yên - Tác giả - ThS. Nguyễn Thị Bích Hà;  Bộ môn  Quản lý Môi trường

Hội nghị đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu, giá trị khoa học và giá trị ứng dụng của các báo cáo nghiên cứu được trình bày, đồng thời cũng chỉ ra những định hướng mở rộng của các nghiên cứu. Qua hội nghị nhiều cán bộ trẻ mong muốn Khoa tổ chức nhiều hơn nữa các buổi trao đổi như trên để tạo điều kiện cho cán bộ được trình bày các kết quả nghiên cứu của mình và ứng dụng công trình nghiên cứu vào thực tiễn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

PCC