Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong năm 2020, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Thực hiện kế hoạch của Học viện về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban Giám đốc. Sáng thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2020 Khoa Môi trường đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị CBVC khoa Môi trường năm 2020 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam có PGS.TS Lê Thi Giang Phó chủ tịch Công đoàn Học viện.Về phía Khoa có PGS.TS Ngô Thế Ân Trưởng Khoa, cùng toàn thể cán bộ Thầy,Cô  giáo trong Khoa. 

Trong dự thảo báo cáo tổng kết do PGS.TS Ngô Thế Ân - Trưởng Khoa trình bày tại hội nghị - hầu hết các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020 đều đã đạt được tuy nhiên còn một số chỉ tiêu chúng ta chưa đạt được cần phải nỗ lực hơn nữa đã được thể hiện trong phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

PGS.TS Ngô Thế Ân đọc báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

Hội nghị đã thông qua ý kiến góp ý từ cán bộ giáo viên trong Khoa  trên tinh thần chân thực, khách quan, cởi mở, thẳn thắn, chủ yếu xoay quanh vấn đề: “Làm thế nào để nâng cao chất lương giáo dục toàn diện và nâng cao đời sống vật chất cho viên chức ”….

 TS. Đinh Thị Hải Vân - Chủ tịch Công đoàn thay mặt đoàn chủ tịch giải trình và tiếp thu ý kiến tại hội nghị

 Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến của đại diện cấp trên về những ý kiến trong cán bộ viên chức, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa cũng như Học viện; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học  trong Học viện, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức,.. Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện và thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm 2021.

 Phát biểu của đại biểu cấp trên tại Hội nghị 

Tổng kết Hội nghị, PGS.TS Ngô Thế Ân kết luận: Hội nghị đã diễn ra theo đúng yêu cầu kế hoạch và thực hiện cơ bản mục tiêu của Hội nghị. Các báo cáo và  ý kiến đưa ra tại Hội nghị đã được Hội nghị đồng tình và nhất trí. Hội nghị đã bầu được 8 cán bộ viên chức đi dự hội nghị cấp trên. Trong năm  2021 toàn Khoa cần chú trọng tới vấn đề trọng tâm đó là:

- Về Tổ chức

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,củng cố động lực làm việc cho cán bộ,từng bước hiệu chỉnh phương thức quản lý hành chính của Khoa

- Về Đào tạo

Năng lực chung của cán bộ khoa MT hiện cần được nâng cao để đạt mức đẳng cấp vùng miền (miền Bắc), đặc biệt là năng lực đủ cạnh tranh với các cơ sở đào tạo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.Duy trì ngành đào tạo và cải tiến chương trình đào tạo Đại học cải tiến chương trình đào tạo Đại học, tham gia đánh giá AUN-QA thành công. Mở rộng đào tạo ThS và NCS để tăng cường hoạt động KHCN

- Về Khoa học Công nghệ và hợp tác quốc tế

 Phát triển các nghiên cứu ứng dụng KHCN trong lĩnh vực MT (xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn); Tập trung hợp tác quốc tế trong nghiên cứu các vấn đề về quả lý môi trường,phát triển dịch vụ KHCN.

PGS.TS Ngô Thế Ân tổng kết Hội nghị

 Hội nghị tin tưởng vào sự quan tâm chỉ đạo của của các cấp lãnh đạo Học viện, để đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tin tưởng vào sự quản lý, điều hành sáng suốt của Lãnh Đạo Khoa, sự động viên thi đua của BCH Công đoàn cơ sở. Với tinh thần quyết tâm vượt khó, đoàn kết, chắc chắn Khoa Môi trường sẽ hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021 đề ra.