Hội nghị khoa học công nghệ cán bộ trẻ khoa Môi trường được tổ chức vào sáng thứ 4- ngày 08/5/2019 tại Phòng Hội thảo khoa Môi trường với sự tham gia của 55 đại biểu bao gồm các thành viên hội đồng đánh giá khoa học, đại diện các bộ môn và nhà khoa học trẻ cùng các em sinh viên.

Trên cơ sở quyết định số 45/QĐ-MT ngày 02/05/2019 của Trưởng khoa Môi trường về việc thành lập hội đồng đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ cho giảng viên trẻ dưới 40 tuổi theo thông báo số 499/TB-HVN ngày 24/4/2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mục đích của Hội nghị nhằm tổng kết các thành tựu đạt được của các nhà khoa học trẻ khoa Môi Trường trong năm 2017-2018, từ đó lựa chọn được những công trình tiêu biểu tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ (KHCN) của Học viện chào mừng ngày hội Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5; Biểu dương thành tích xuất sắc và khích lệ tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trẻ.

Toàn cảnh Hội nghị khoa học công nghệ cán bộ trẻ khoa Môi trường 2019

Ảnh 1: Hội nghị khoa học công nghệ cán bộ trẻ khoa Môi Trường 2019

Trao đổi góp ý của các thầy cô tại hội nghị

Ảnh 2: Trao đổi, góp ý của các thầy cô tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe và đánh giá kết quả kết quả nghiên cứu của 05 bài tham luận

TT

Tên công trình

Tác giả chính

Bộ môn

1

“Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Phyto-Fenton xử lý tồn dư hoá chất bảo vệ thực vật”.

TS. Võ Hữu Công

CNMT

2

“Nghiên cứu quy trình chiết chất mầu thực phẩmanthocyanin từ nguồn nguyên liệu tự nhiên ở Việt Nam bằng các phương pháp hóa học”

CN. Chu Thị Thanh

Hóa học

3

“Tình hình sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phân gà tại huyện Chương Mỹ, HN”

TS. Đinh Hồng Duyên

VSV

4

“Tiềm năng cho phát triển sinh kế của đồng báo dân tộc thiểu số từ hoạt động sử dụng đất rừng nghèo kiệt được giao tại tỉnh Bắc Cạn”

TS. Nguyễn Thu Thùy

STNN

5

“Theo dõi sự phân bố nồng độ bụi PM2.5 theo thời gian và không gian ở một số tuyến đường ở Hà Nội"

TS. Trần Công Chính

QLMT

 Cán bộ và toàn thể sinh viên tham dự đã thảo luận, trao đổi sôi nổi các kết quả nghiên cứu của giảng viên trẻ. Hội đồng cũng đánh giá cao giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn  của các nghiên cứu, đồng thời cũng chỉ ra những định hướng mở rộng của các nghiên cứu trong tương lai.

Công trình KHCN của TS. Võ Hữu Công được lựa chọn là công trình tiêu biểu của các cán bộ trẻ khoa Môi trường tham gia xét chọn trong Hội đồng khoa học của Học viện.

Giảng viên trẻ và toàn thể sinh viên khoa Môi trường mong muốn có nhiều hơn nữa các buổi trao đổi tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên được trình bày các kết quả nghiên cứu và trao đổi kiến thức nghề nghiệp và ứng dụng vào thực tiễn.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo 

Bài trình bày của các nhà KH trẻ
Bài trình bày của các nhà KH trẻ

Bài trình bày của các nhà khoa học trẻ tại Hội nghị

pcc