Thực hiện kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 – 2021, ngày 23/3/2021 khoa Môi trường tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 11 sinh viên ngành Khoa học môi trường.

Tại buổi bảo vệ, sinh viên có 30 phút trình bày kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp, nghe và trả lời các câu hỏi của Tiểu ban đánh giá khoa luận tốt nghiệp. Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng Tiểu ban đánh giá – nhận xét: Do ảnh hưởng của Covid 19, quá trình thực hiện khóa luận của sinh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các bạn sinh viên đã nỗ lực và hoàn thành khóa luận đúng hạn, một số đề tài thực hiện có tính ứng dụng thực tiễn cao về chủ đề Đánh giá hiện trạng môi trường, quản lý tài nguyên, xử lý chất thải ….

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 Hội đồng đánh giá KLTN: Đánh giá rủi ro ô nhiễm nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hội đồng đánh giá KLTN: Nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm chế phẩm sinh học Probiotic trong nuôi trồng thủy sản

Sinh viên trả lời các câu hỏi của Hội đồng