Khoa Môi trường thông báo kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 (File tổng hợp điểm rèn luyện). 
Mọi thắc mắc liên hệ với cô Thuận tại phòng 201, Tòa nhà khoa Môi trường - Thú Y trước 14h, thứ 6 ngày 27/9/2019 hoặc qua email: ntbthuan@vnua.edu.vn