HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 100/TB - MT

Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tham quan công ty Ajinomoto Việt Nam

 

Khoa Môi trường thông báo kế hoạch tham quan công ty Ajinomoto Việt Nam:

Danh sách sinh viên tham gia: Xem file đính kèm

Địa điểm tham quan:

Công Ty Ajinomoto Việt Nam - Tầng 3, Tòa nhà Atermis, Số 3, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian xe đón: 13h30 ngày 25/10/2019 tại trước Giảng đường Nguyễn Đăng

Giảng viên phụ trách: ThS. Hồ Thị Thúy Hằng – ĐT: 0985643819

Trân trọng!

                                                                    

                                                                                 Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

                                                                         KT. TRƯỞNG KHOA

 

                                                                             (đã ký)

 

 

                                                                         TS. Trịnh Quang Huy