KHOA MÔI TRƯỜNG_ LỊCH SEMINAR QUỐC TẾ THÁNG 10/2019

 

Chủ đề: Quản lý Tài nguyên rừng

STT

Thời gian

Đơn vị

Tên bài trình bày

Người trình bày

Nhóm nghiên cứu

1

8h00

Yamagata University

- Monitoring of mixed forest using drone.

- Double degree and possibilities of study at Yamagata University

GS. Larry Lopez

2

8h30

Yamagata University

Studies and experience on forest management in Vietnam, Japan and some Asian countries

Nguyễn Hà Trang

3

9h00

Bộ môn QLMT

Payment Environmental services: A case study in Ba Be National Park, Ba Be province

TS.Cao Trường Sơn

QLTNMT

4

9h30

Bộ môn QLMT

Can Community monitor Forest Biodiversity: A case study in the bufferzone in Ba Be National Park?

PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm

QLTNMT

5

10h00

Bộ môn CNMT

Medicinal plant cultivation and management in Vietnam

TS. Võ Hữu Công

CNKTMT

6

10h30

Bộ môn STNN

Tree plantation development on allocated forestland in a mountainous region of Northeast Vietnam: a case study in Cho Don, Bac Kan

TS. Nguyễn Thu Thùy

 

Trân trọng kính mời quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên quan tâm

sắp xếp thời gian tham dự.