HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

"QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG"

1.   Giới thiệu chung về nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu mạnh quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa Môi trường được thành lập theo quyết định của giám đốc học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 14 tháng 12 năm 2017. Nhóm nghiên cứu mạnh về quản lý tài nguyên và môi trường do PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm làm trưởng nhóm với sự tham gia tích cực của 14 thành viên và cố vấn chuyên môn GS.TS. Trần Đức Viên, chủ tịch hội đồng học viện. Thành viên tham gia các nhóm nghiên cứu là các nhà khoa học, các thầy cô có sự đam mê nghiên cứu khoa học và mong muốn khám phá và giải quyết các vấn đề nóng về môi trường và tài nguyên nhằm phục vụ đất nước. Nhóm nghiên cứu mạnh quản lý tài nguyên và môi trường có khả năng tập hợp và huy động nguồn lực của bạn bè và cộng đồng quốc tế nhằm tạo ra được nhiều sản phẩm công nghệ tầm cỡ quốc gia và quốc tế  góp phần nâng cao vị thế của khoa Môi trường và học viện Nông nghiệp Việt Nam trong đào tạo và nghiên cứu khoa học hội nhập quốc tế.    

Ảnh 1: Đại diện các nhóm nghiên cứu mạnh khoa Nông học, Quản lý đất đai và Môi trường (từ trái qua phải) ký cam kết thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên sâu với lãnh đạo học viện

1.   Mục tiêu

* Mục tiêu chung:

Tập hợp  nguồn nhân lực của khoa Môi trường và các cơ quan hữu quan nhằm nghiên cứu tập trung vào các giải pháp quản lý tài nguyên và môi trường đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn và định hướng phát triển bền vững, đồng thời hình thành trường phái nghiên cứu mạnh về quản lý tài nguyên và môi trường có khả năng hội nhập với quốc tế.

* Mục tiêu cụ thể:

Tập hợp các nhà nghiên cứu khoa học hợp tác nghiên cứu các giải pháp quản lý tài nguyên ứng phó với BĐKH

Đào tạo đội ngũ khoa học chuyên sâu về quản lý chất thải chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường  đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất. 

Ứng dụng và chuyển giao công nghệ GIS và viễn thám quan trắc và đánh giá biến động sử dụng đất và môi trường.

Hình thành nhóm nghiên cứu chuyên sâu có đủ khả năng đấu thầu các chương trình và dự án trong nước và quốc tế. 

Góp phần nâng cao thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng sản phẩm khoa học công nghệ và các công bố khoa học trong nước và quốc tế.

2.   Định hướng nghiên cứu chính

·        Đánh giá tác động qua lại giữa đất, nước và các dịch vụ sinh thái, rủi ro môi trường và giải pháp giảm thiểu, quản lý chất thải chăn nuôi và kiểm toán môi trường

·        Nghiên cứu cơ chế kiểm soát phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính,

·        Nghiên cứu phát triển các giải pháp phát triển nông nghiệp thông minh ứng phó với Biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

·        Ứng dụng GIS&RS và Mô hình hóa (MHH) trong đánh giá rủi ro môi trường; dự báo tác động môi trường và quản lý tài nguyên.

3.   Các sản phẩm mong đợi

·         Các quy trình kiểm toán và quản lý môi trường

·         Báo cáo khuyến nghị chính sách trong quản lý tài nguyên và môi trường

·         Bản đồ phân bố các nguồn tài nguyên, năng lượng tái tạo

·         Mô hình hóa, dự báo các xu thế diễn biến môi trường

·         Đánh giá và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

4.   Một số hình ảnh hoạt động


Ảnh 2: Các đại biểu Quốc tế Đan Mạch, Indonexia, Anh và Việt Nam tham dự hội thảo tổng kết những nỗ lực duy trì và phát triển rừng nhằm hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kinh do nhóm nghiên cứu mạnh quản lý tài nguyên và môi trường tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14-18/11/2017

Ảnh 3: Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại xã Cẩm Định, Cẩm Giàng, Hải Dương (Ảnh chụp ngày 6/12/2017)

 

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps