CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM 2016

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ TRÌ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

Đánh giá các tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng đến nhận thức về bảo vệ môi trường và đời sống người dân sống dựa vào rừng

Cao Trường Sơn

01 năm

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học.

- 01 thạc sỹ, 01 nhóm SVNCKH.

 

2

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số hợp chất có khung indenoisoquinolin

Vũ Thị Huyền

1 năm

5- 10 mẫu hợp chất chứa khung indenoisoquinolin

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học.

- 01 sinh viên TN, 01 nhóm SVNCKH

 

3

Nghiên cứu phương thức quản lý phân thải trong chăn nuôi gia súc nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Thị Bích Hà

1 năm

- Báo cáo khoa học

- 01 bài báo

- 01 sinh viên TN, 01 nhóm SVNCKH

 

4

Phân tích các hành vi ảnh hưởng đến việc giảm thiếu chất thải rắn sinh hoạt từ thức ăn thừa trong các hộ gia đình tại thị trấn Trâu Quỳ

Nguyễn Thị Hương Giang

1 năm

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học.

- 01 sinh viên TN, 01 nhóm SVNCKH

 

5

Nghiên cứu, tuyển chọn và thử nghiệm nhiễm nấm Bolete vào đất trồng rừng thông tại Quảng Ninh

Đinh Hồng Duyên

2 năm

- Giống nấm: 1 giống

- Quy trình nhiễm nấm vào cây trồng rừng.

- 02 sinh viên

- 01 thạc sỹ

- 02 bài báo trong nước

Đề tài trọng điểm

6

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải của các hydrocacbon thơm đa vòng ngưng tụ (PAHs) và dẫn xuất của nó (NPAHs) từ khí thải đốt rơm rạ sau thu hoạch tại Việt Nam.

Phạm Châu Thùy

2 năm

- Hệ số phát thải ô nhiễm không khí từ đốt rơm sau thu hoạch tại đồng ruộng đối với một số chất bao gồm: PAHs, NPAHs, CO, CO2, NOx, SO2, PM2.5, PM10, TSP.

- Quy trình đốt rơm sau thu hoạch tại đồng ruộng để hạn chế phát thải chất ô nhiễm.

- 01 sinh viên

- 02 thạc sỹ

- 02 bài báo trong nước

Đề tài trọng điểm

7

Nghiên cứu tổng hợp polime đa điện li trên nền diciandiamit ứng dụng xử lí màu và COD trong nước thải ô nhiễm

 

Nguyễn Thị Hiển

(1/2016 đến 12/2016)

- Mẫu polime: 200 ml

- Báo cáo khoa học

- Sản phẩm bài báo: 01 bài báo trong nước

- Sản phẩm đào tạo: 01 SV.

Dự án Việt Bỉ

8

Khảo nghiệm khả năng sử dụng tảo bám để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải giàu dinh dưỡng của công nghệ bãi lọc ngập nước

 

Nguyễn Thị Thu Hà

(1/2016 đến 12/2016)

-Mô hình trình diễn (mẫu).

- Báo cáo tổng kết đề tài.

- Sản phẩm bài báo: 01 bài báo trong nước

- Sản phẩm đào tạo: 01 SV, 01 thạc sỹ.

Dự án Việt Bỉ

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đến sinh trưởng và tích lũy proline trong rau cải xanh (Brassica junceaL. Czern).

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

(1/2016 đến 12/2016)

- Báo cáo khoa học.

- Dữ liệu phân tích.

- Sản phẩm bài báo: 01 bài báo trong nước

- Sản phẩm đào tạo: 01 SV.

Dự án Việt Bỉ

NĂM 2015

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ TRÌ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

Nghiên cứu sử dụng trấu và các sản phẩm biến tính để xử lý chất hữu cơ trong các nguồn nước bị ô nhiễm trên quy mô pilot

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

2 năm

- Vật liệu hấp phụ: 5 kg

- 01 sinh viên

- 01 bài báo

Đề tài trọng điểm cấp trường

2

So sánh hàm lượng ankaloit tổng và định lượng nuciferin trong các mẫu lá sen có độ tuổi khác nhau bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao, ứng dụng để sản xuất chè lá sen và thuốc an thần

Nguyễn Thị Hiển

T5/2015 đến T4/2016

 

- Kết quả đào tạo:01 nhóm SVNCKH, 01 sinh viên tốt nghiệp.

- Kết quả bài báo:01 bài báo đăng trên tạp chí KH&PT Học viện NNVN

 

3

Nghiên cứu quy trình tạo than sinh học và tectosilicate từ các phế phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn vật liệu cho xử lý môi trường

Hồ Thị Thúy Hằng

T5/2015 đến T4/2016

 

- Kết quả đào tạo:01 nhóm SVNCKH, 01 sinh viên tốt nghiệp.

- Kết quả bài báo:01 bài báo đăng trên tạp chí KH&PT Học viện NNVN.

- Quy trình thu hồi than sinh học và tectosilicate.

-Sản phẩm vật liệu: 500 than sinh học và 50 gam tectosilicate.

 

 

4

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật nội sinh có hoạt tính sinh học cao phục vụ sản xuất phân bón đa chức năng từ phế thải chăn nuôi

Nguyễn Thị Minh

T6/2015 đến 5/2017

- 40-50 chủng giống VSV nội sinh

- 10-15 chủng giống VSV nội sinh có hoạt tính cao trong phân giải và chuyển hóa chất hữu cơ, tạo dinh dưỡng dễ tiêu, chống chịu cao với điều kiện bất lợi, hạn chế bệnh hại, khử độc, cải tạo đất, tăng cường sinh trưởng phát triển của cây trồng, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

- 5-8 chủng có hoạt tính sinh học cao và an toàn với cây trồng.

- Môi trường thích nghi cho mỗi chủng giống VSV tuyển chọn. Phương pháp bảo tồn và giữ giống VSV.

- Quy trình kỹ thuật phân lập, tuyển chọn và định danh VSV nội sinh có hoạt tính sinh học cao phục vụ cho SX phân bón chức năng.

- Công nghệ sản xuất phân bón đa chức năng từ VSV nội sinh và chế phẩm dinh dưỡng sau xử lý phế thải chăn nuôi

- Quy trình kỹ thuật sử dụng phân bón đa chức năng trên cây trồng ( ngô, đậu tương, rau)

- Mô hình trình diễn trên cây đậu tương và rau

Kết quả đào tạo: 02 SV; 01 ThS

Kết quả bài báo: 02 bài báo đăng trên tạp chí KH&PT Học viện NNVN

Đề tài trọng điểm

 

5

Phân tích các yếu tố chi phối cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng: Trường hợp nghiên cứu tại Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Cao Trường Sơn, bộ môn

12 tháng

- Báo cáo tổng kết đề tài.

- 01 nhóm sinh viên NCKH, 01 sinh viên tốt nghiệp, 01 học viên cao học.

- 01 bài báo được công bố trên Tạp chí Khoa học và phát triển.

Dự án việt Bỉ

6

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ trấu - ứng dụng để xử lý ô nhiễm môi trường

Nguyễn Thị Hồng Hạnh,

12 tháng

- Báo cáo tổng kết đề tài.

-Vật liệu trấu hoạt hóa (1 kg)

- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- 01 sinh viên tốt nghiệp

Dự án việt Bỉ

NĂM 2014

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ TRÌ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

DỰ KIẾN KẾT QUẢ 

GHI CHÚ

1

Tổng hợp xúc tác từ oxit sắt và oxit coban trên chất mang bentonit, khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu cho quá trình Fenton dị thể để xử lý chất màu hữu cơ trong nước

ThS. Đoàn Thị Thúy Ái

12 tháng

- Vật liệu xúc tác cho phản ứng Fenton (là hỗn hợp oxit coban và sắt trên nền chất mang là khoáng sét Bentonit (200g)

- 01 Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành

- Báo cáo tổng hợp

 

2

Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý môi trường đảo Cò Chi lăng nam, Hải Dương

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

12 tháng

- Bản kiến nghị về mô hình quản lý môi trường

- 01 bài báo đăng tại tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 – sinh viên

 

3

Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả trồng cây phi lao và cải tạo đất cát ven biển tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Đinh Hồng Duyên, bộ môn Vi sinh vật

12 tháng

Báo cáo tổng kết đề tài.

- 01 sinh viên tốt nghiệp thạc sỹ.

- 01 bài báo được công bố trên Tạp chí Khoa học và phát triển.

Dự án việt bỉ

4

Ứng dụng công nghệ Fenton để xử lý nước thải tại làng nghề bún Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Nguyễn Thị Hiển, bộ môn Hóa học

12 tháng

- Qui trình công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ bằng công nghệ Fenton.

- 01 báo cáo khoa học.

- 02 sinh viên tốt nghiệp

- 01 bài báo.

Dự án việt bỉ

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : http://www.kmt.vnua.edu.vn 

Email: moitruong@vnua.edu.vn  | Liên hệ


Facebook