ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG

 

Khoa Môi trường có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá chất lượng môi trường, độc tố học môi trường, xử lý nước thải và rác thải đô thị, đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước, GIS và viễn thám trong qui hoạch và quản lý tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu,... Hợp tác quốc tế cũng là một thế mạnh của Khoa với nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức và các trường  thuộc khu vực Châu Á, châu Âu, châu Mỹ.

Mục tiêu  

Tập hợp các nhà khoa học đa lĩnh vực bao gồm các giảng viên khoa môi trường, các nhà khoa học ở các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài học viện liên kết, tư vấn, hợp tác giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý môi trường, phục hồi và quản lý tài nguyên & môi trường tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và nông thôn.

Tổ chức thực hiện

Nghị quyết đại hội công nhân viên chức khoa Môi trường 2017 đã đề ra các định hướng hoạt động khoa học công nghệ của khoa Môi trường theo 6 nhóm nghiên cứu chuyên sâu do khoa thành lập và 2 nhóm nghiên cứu mạnh về quản lý tài nguyên và môi trường và nhóm nghiên cứu mạnh về công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường. Các nhà khoa học, các giảng viên cùng chung sở thích nghiển cứu được tập hợp theo các nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo 6 lĩnh vực trọng tâm của khoa môi trường (quản lý chất thải chăn nuôi, ứng phó biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường, tối ưu hóa công nghệ xử lý môi trường, chế tạo vật liệu xử lý môi trường và phân lập tuyển chọn các hợp chất sinh học thân thiện với môi trường) và hoàn thành các nhiệm vụ do Học viện và xã hội giao phó theo sự quản lý của 2 nhóm nghiên cứu mạnh (bảng 1). Các giảng viên xây dựng đề cương nghiên cứu, thuyết minh đề tài theo từng nhóm và tổ chức seminar chia sẻ kết quả nghiên cứu và trao đổi học thuật với các tổ chức trong nước và quốc tế. Hàng năm Khoa Môi trường và Ban Khoa học công nghệ của Học viện sẽ tiến hành đánh giá và bình xét thi đua theo quy định của khoa và quy định hoạt động khoa học công nghệ của học viện.    

Bảng 1. Danh sách nhóm nghiên cứu theo hướng chuyên sâu của khoa Môi trường và nhóm nghiên cứu mạnh theo quyết định của Học viện

 

STT

Tên nhóm nghiên cứu

1

Nhóm nghiên cứu chuyên sâu

1.1

Quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi

Trưởng nhóm: TS. Võ Hữu Công

Bộ môn Quản lý Môi trường

1.2

Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Thị Bích Yên

Trưởng Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp

1.3

Ứng dụng Công nghệ sinh học xử lý môi trường

Trưởng nhóm: TS. Đinh Hồng Duyên/TS.Nguyễn Thế Bình

Trưởng Bộ môn Vi sinh vật

1.4

Tối ưu hóa công nghệ xử lý môi trường

Trưởng nhóm: TS. Hoàng Hiệp/ThS Nguyễn Ngọc Tú

Trưởng Bộ môn Công nghệ Môi trường

1.5

Chế tạo các vật liệu xử lý chất hữu cơ và kim loại nặng trong môi trường

Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng Bộ môn Hóa Học

1.6

Phân lập và tổng hợp các hợp chất sinh học thân thiện môi trường

Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Bộ môn Vi sinh vật

2

Nhóm nghiên cứu mạnh

2.1

Công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường

Trưởng nhóm: TS. Trịnh Quang Huy

Phó Trưởng Khoa Môi trường

2.2

Quản lý tài nguyên môi trường

Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm

Phó Trưởng Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps