Kết quả đạt được
CHẾ PHẨM POLYME GIỮ ẨM THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Polyme giữ ẩm là các vật liệu polyme có khả năng trương trong nước mà không bị hòa tan
SỬ DỤNG VẬT LIỆU SINH HỌC TRONG TÁI TẠO THẢM THỰC VẬT VÀ CẢI TẠO ĐẤT
Nghiên cứu vật liệu sinh học nhằm tái tạo thảm thực vật phủ xanh đất trống đồi núi trọc
4863

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps