Tên khoa       : Khoa Môi trường

Địa chỉ           : Thị trấn Trâu Quỳ , Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Số điện thoại,  0246 261 7694

Email                : moitruong@vnua.edu.vn

Giới thiệu về khoa

Khoa Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2151/QĐ-NNH ngày 10/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trên cở sở tách ra từ khoa Tài nguyên & Môi trường. Trong số 05 bộ môn của khoa hiện nay, có Bộ môn Hóa học, Bộ môn Vi sinh vật và Bộ môn Sinh thái nông nghiệp đã được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Học viện (năm 1956). Những bộ môn nàylần lượt trực thuộc các khoa với tên gọi trước đây là khoa Trồng trọt, khoa Quản lý ruộng đất, khoa Đất & Môi trường và khoa Tài nguyên & Môi trường. Như vậy, Khoa Môi trường ngày nay được tổ chức dựa trên các bộ môn có bề dày phát triển song hành cùng lịch sử hình thành Học viện.

Một dấu mốc quan trọng liên quan đến hoạt động đào tạo của Khoa là sự ra đời của ngành Khoa học môi trường.Vào năm 2003, để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong giai đoạn hội nhập kinh tế, ngành Khoa học môi trường đã được xây dựng và tuyển sinh khóa đầu tiên tại Học viện. Đến nay đã có trên 10 khóa về lĩnh vực Khoa học môi trường ở bậc đại học và 9 khóa sau đại học tốt nghiệp từ Học viện.Lượng sinh viên tốt nghiệp đạt gần 5000 sinh viên đại học và trên 1000 học viên cao học.

Với uy tín và bề dày kinh nghiệm đào tạo của trường trọng điểm quốc gia, khoa Môi trường đang tiếp tục đổi mới tổ chức và cải tiến chương trình đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội, phục vụ sự phát triển của đất nước.

Khoa Môi trường hiện có 5 bộ môn: Công nghệ môi trường, Hóa học, Quản lý môi trường, Sinh thái Nông nghiệp và Vi sinh vật. Để tạo điều kiện phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Khoa cũng đã xây dựng 5 phòng thí nghiệm tương ứng (Hình 1).

Hình 1.Sơ đồ tổ chức của Khoa Môi trường

Sứ mạng của khoa

Sứ mạng của khoa Môi trường là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn của khoa

Khoa Môi trường trở thành một đơn vị tương đương trường Đại học trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có hoạt động nghiên cứu tự chủ, đa ngành, có đẳng cấp quốc tế, là trung tâm hàng đầu của đào tạo nguồn nhân lực về tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Triết lý giáo dục của khoa;

            Với mục tiêu trở thành một đơn vị tương đương một trường Đại học nằm trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam; triết lý giáo dục của Khoa Môi trường: TƯ DUY, SÁNG TẠO, YÊU THIÊN NHIÊN.

-         TƯ DUY: là hoạt động cần có của quá trình học tập. Có tư duy người học mới có thể vận dụng, sáng tạo các kiến thức thu được trong quá trình học tập. Đây là nền tảng cơ bản cho sự tự học, tìm tòi, khám phá, phê phán và tự bổ sung kiến thức, tri thức.

-         SÁNG TẠO: có sáng tạo mới tìm ra những cái mới trong khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống, phục vụ con người. Sáng tạo là nền tảng tạo ra các phát minh, ứng dụng thiết thực.

-         YÊU THIÊN NHIÊN: Yêu thiên nhiên và lòng nhân ái sẽ giúp sinh viên luôn hướng tới ý thức cáo trong bảo vệ môi trường, phục vụ cộng đồng, sống có trách nhiệm với xã hội, trở thành những công dân đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường,

Quy mô đào tạo

Các chương trình đào tạo cụ thể:

            * Chương trình đào tạo bậc đại học (4 năm)

            Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Khoa học môi trường với 01 chuyên ngành: Khoa học môi trường.

            * Chương trình đào tạo bậc cao học (2 năm)

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Khoa học môi trường gồm 02 chuyên ngành:

- Khoa học môi trường theo định hướng nghiên cứu;

- Khoa học môi trường theo định hướng ứng dụng.

Thành tự nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế của khoa

Hoạt động khoa học công nghệ của khoa Môi Trường tập trung vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, ứng dụng nguyên lý sinh thái trong quản lý tài nguyên nhằm nâng cao chất lượng môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ cuộc sống của người dân và nâng cao chất lượng đào tạo.  Trong 5 năm qua, các cán bộ và giảng viên khoa Môi trường đã có nhiều nỗ lực và cố gắng không ngừng thực hiện hàng chục đề tài khoa học công nghệ các cấp và xuất bản hàng trăm bài báo trong nước và quốc tế. Nhiều công trình có đóng góp thiết thực cho xã hội như đệm lót sinh học, chế phẩm vi sinh vật nấm rế đã được bộ Khoa học Công nghệ công nhận.

Năm 2017, Khoa Môi trường thực hiện 13 đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp gồm: 02 đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Học viện; 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp Học viện; 01 đề tài KHCN cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ và 07 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Năm 2018, số lượng đề tài của khoa Môi trường đã tăng thêm 150% so với năm 2017. Tổng số có 1 dự án First do ngân hàng Thế Giới tài trợ, 01 đề tài Nafosted, 02 dự án Việt Bỉ cấp học viện, 10 đề tài cấp học viện, 08 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.

Cán bộ và sinh viên khoa Môi trường trong suốt thời gian qua đã tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao vị thế của học viện Nông nghiệp Việt Nam trong nước cũng như trên trường quốc tế.


 


Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps