Enter Title

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO CỦA

BCH LCH KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2018

I. Chức năng, nhiệm vụ BCH LCH Khoa Môi trường nhiệm kỳ 2017 – 2018

1. Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Khoa Môi trường nói chung và Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng vững mạnh.

2. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

4. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ.

5. LCH Khoa Môi Trường luôn xây dựng là một tập thể lập trường tư tưởng vững vàng, luôn ý thức được trách nhiệm của LCH khoa Môi Trường đối với nhiệm vụ học tập và trách nhiệm đối với mọi công tác được giao. BCH LCH khoa luôn chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường, của tổ chức, đoàn thể. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, phấn đấu vươn lên trong học tập. BCH LCH luôn tâm niệm phải sống, học tập và hoạt động hết mình vì tập thể, lấy lợi ích của tập thể là mục tiêu phấn đấu.

II. Danh sách BCH LCH Khoa Môi trường nhiệm kỳ 2017-2018

STT

Họ và tên

Đơn vị

SĐT

Email

Chức vụ

1

La Thị Thu Phương

K59 - KHMTD

01656960196

thuphuonghh2bg@gmail.com

LCH Trường

2

Hồ Thị Diệu Lành

K60 - KHMTD

0968774148

hodieulanh@gmail.com

LCH Phó – TB Truyền thông

3

Nguyễn Tiến Thành

K60 - KHMTB

0978570804

thanhnguyen1121997@gmail.

com

LCH Phó – TB Thể thao

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

K59 -KHMTA

0988752411

thuhiendongly@gmail.com

UV BCH – TB Văn phòng, hậu cần

5

Hoàng Văn Linh

K59 - KHMTB

0968266291

Sieuchuoibadao@gmail.com

UV BCH

6

Vũ Thị Hải Yến

K59 - KHMTE

01626994214

Vuyen2212vt@gmail.com

UV BCH

7

Ngô Thế Nam

K59 - KHMTA

0965820458

Namkhmtak59@gmail.com

UV BCH

8

Trần Thị Ngọc Anh

K59 - KHMTD

01656100056

ttngocanhnaruto@gmail.com

UV BCH

9

Nguyễn Thị Linh Trang

K60 - KHMTB

01689708202

linhtrangmtb@gmail.com

UV BCH – TB Văn Nghệ

10

Nguyễn Bảo Ngọc

K60 - KHMTA

01666683381

 

UV BCH

11

Đoàn Phương Lan

K60 - KHMTC

01689396607

Doanphuonglan.k60mtc.vnua@gmail.com

UV BCH

12

Phạm Trung Đức

K60 – KHMTE

0962754740

trungducmt84@gmail.com

UV BCH – TB Đối ngoại

13

Ngô Thị Lưu Mỹ

K61 - KHMTB

01663914477

luumyluhan@gmail.com

UV BCH

14

Phạm Tiến Thành

K61 - KHMTA

01655084794

Thanhphamtphp@gmail.com

UV BCH

15

Trần Văn Đức

K62 - KHMTA

01695306234

tranvanducvinhloc@gmail.com

UV BCH

16

Mai Thị Trang

K60 - KHMTC

0915758200

Maithitrang.vnua@gmail.com

CTV BCH

17

Vũ Việt Lệ

K61 - KHMTA

0985817013

 

CTV BCH

18

Nguyễn Mạnh Cường

K61 - KHMTB

0981722553

manhcuong080398@gmail.com

CTV BCH

19

Nguyễn Hoàng Việt

K61 - KHMTB

01647787258

Meteorpro1412@gmail.com

CTV BCH


 


Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps