Enter Title

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO CỦA

 BCH LCĐ KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2019

I, Danh sách BCH LCĐ khoa Môi trường nhiệm kỳ 2017-2019:

STT

Họ và tên

Đơn vị

SĐT

Email

Chức vụ

1

Võ Hữu Công

BM QLMT

0981954624

vhcong@vnua.edu.vn

Bí thư LCĐ

2

Phạm Trung Đức

BM Hóa

0986384985

trungduc.hua@gmail.com

Phó BT LCĐ

3

Lê Thúy Hằng

K60KHMTA

0963155969

lethuyhangmta@gmail.com

Phó BT LCĐ/ TB Văn Thể

4

Hà Văn Tú

K61KHMTLT

0975134928

hvtu@vnua.edu.vn

Ủy viên

5

Đoàn Thị Hà Giang

K61KHMTB

01669521592

doanthihagiang1998@gmail.com

Ủy viên

6

Lại Thị Minh Ngọc

K60KHMTB

01659269038

linh01649454887@gmail.com

TB Truyền Thông

7

Nguyễn Thị Trang

K59KHMTA

01654789362

nguyentrangthu1224@gmail.com

Ủy viên

8

Nguyễn Xuân Thịnh

K59KHMTD

01652032126

xuanthinh126@gmail.com

Ủy viên

9

Trần Thị Thảo

K59KHMTE

01698905309

tranthaotsth1902@gmailcom

TB Phát Triển Đảng

10

Hoàng Thị Lệ

K59KHMTE

01655975523

hoanglethoheo@gmail.com

Ủy viên

11

Bùi Hải An

K61KHMTA

01684541374

buihaian13111998@gmail.com

Ủy viên

12

Nguyễn Phương Anh

K59KHMTE

01675006795

phuonganhnguyen9689@gmail.com

TB Học Tập

13

Đàm Mạnh Tiến

K60KHMTC

01652477245

damtien082397@gmail.com

Ủy viên

14

Phạm Anh Quân

K60KHMTC

0966788397

anhquanssc97@gmail.com

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Duyên

K59KHMTB

01699864860

nguyenthiduyenvnua@gmail.com

TB Thư Ký

II, Chức năng và nhiệm vụ của BCH LCĐ khoa Môi trường nhiệm kỳ 2017-2019:

+ Liên chi Đoàn khoa Môi trường tích cực tham gia xây dựng Đảng, theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Liên chi Đoàn khoa Môi trường tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực thông qua việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học,  hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện vì cộng đồng...

+ Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền , giáo dục đạo đức , lối sống cho thanh niên , thực hiện có hiệu quả việc : “ Học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

 


Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps