Giới thiệu về CTĐT ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế đã và đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng mang lại những thách thức trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các ngành nghề nói chung và ngành môi trường nói riêng. Chiến lược quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2012 - 2020 xác định rõ nhu cầu phải nâng cao về chất lượng và số lượng cán bộ. Trong đó, nhu cầu đối với đội ngũ viên chức, người lao động được đào tạo chuyên môn về TN&MT tại khu vực doanh nghiệp cần khoảng 30.000 người; khối quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường cũng cần ít nhất là 10.000 người.

Năm 2018, để đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG theo hướng dẫn của Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT. Chương trình này được thiết kế có tính định hướng khác biệt, đưa ra những tiêu chí, tiêu chuẩn và yêu cầu về chuẩn đầu ra phù hợp với các yêu cầu đối với các vị trí việc làm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đáp ứng những đòi hỏi về nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội.

Chương trình này bắt đầu được tổ chức tuyển sinh và đào tạo từ năm học 2019 – 2020 và hứa hẹn sẽ dành được sự quan tâm của xã hội. Để đăng ký vào ngành này, thí sinh lưu ý ghi mục Mã ngành 7 51 04 06. Thí sinh só thể lựa chọn xét tuyển bằn tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), A06 (Toán, Hóa, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa), D01 (Văn, Toán, Anh).

Các nhóm năng lực đạt được sau khi tốt nghiệp:

·        Kiến thức cơ sở và kỹ thuật công nghệ: Vận dụng được các kiến thức về khoa học tự nhiên, nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật trong kiểm soát ô nhiễm

·        Phân tích, đánh giá vấn đề: Đánh giá được hệ thống xử lý chất thải dựa trên các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ;

·        Thiết kế/phát triển giải pháp: Thiết kế được công trình xử lý chất thải, các quy trình quản lý hệ thống trên cơ sở xem xét sự phù hợp về an toàn và sức khỏe cộng đồng, văn hóa, xã hội và môi trường;

·        Áp dụng mô hình: Áp dụng được các nguyên lý trong phát triển các mô hình sử dụng chất thải nhằm bảo vệ môi trường nông nghiệp theo hướng bền vững;

Điểm nổi bật của chương trình:

·        Chương trình được thiết kế gắn trực tiếp với các vị trí việc làm liên quan tới kỹ thuật – công nghệ trong bảo vệ môi trường.

·        Phương pháp giảng dạy đa dạng, phục vụ cho phát triển kỹ năng chuyên môn

·        1/3 thời lượng chương trình được học tập thông qua hoạt động thực tế, trải nghiệm tại các cơ sở thực tập.

·        Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ học tập hiện đại.

·        Cơ hội tiếp cận với các nguồn học bổng cao

·        Mạng lưới liên kết với các doanh nghiệp rộng tạo cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ  Kỹ thuật môi trường có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

1.      Cán bộ môi trường tại các xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm, khu công nghiệp, khu chế xuất;

2.      Chuyên viên kỹ thuật tại các doanh nghiệp xử lý chất thải, khu xử lý chất thải (bãi chôn lấp, hệ thống xử lý khí thải, nước thải công nghiệp, làng nghề, khu dân cư…).

3.      Nhân viên của các công ty, cơ quan tư vấn công nghệ và kỹ thuật môi trường; xử lý chất thải;

4.      Chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà Nước các cấp như: Cục kiểm soát ô nhiễm; Sở TNMT, Sở Công thương, Sở KH&CN, Sở NN&PTNT; Sở Xây dựng, Sở Giao thông, Cảnh sát môi trường…, phòng TNMT, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố.

5.      Quan trắc viên đánh giá chất lượng môi trường tại các trung tâm quan trắc môi trường tư nhân và nhà nước;

6.      Giảng viên giảng dạy chuyên ngành công nghệ, kỹ thuật môi trường tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

7.      Cán bộ nghiên cứu tại viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực môi trường;

Chỉ tiêu CTĐT Công nghệ kỹ thuật môi trường là 100 sinh viên.

Mọi thông tin tư vấn, thí sinh có thể liên lạc:

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

Website: http://kmt.vnua.edu.vn

Tel:  024.62617694   Fax: 02462618491    

Email: moitruong@vnua.edu.vn

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps