DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC :

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

1

Ngô Thế Ân

BM Sinh thái nông nghiệp

Trưởng khoa

PGS.TS- Giảng viên cao cấp

2

Nguyễn Thanh Lâm

BM Quản lý Môi trường

P. Trưởng khoa

PGS.TS- Giảng viên cao cấp

3

Trịnh Quang Huy

BM Công nghệ Môi trường

P. Trưởng khoa

TS- Giảng viên chính

4

Ðoàn Thị Thúy Ái

BM Hóa

 

TS.Giảng viên

5

Phạm Trung Ðức

BM Hóa

 

Kỹ thuật viên

6

Trần Thanh Hải

BM Hóa

Phó trưởng BM

ThS.Giảng viên

7

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

BM Hóa

Trưởng BM

PGS.TS Giảng viên cao cấp

8

Nguyễn Thị Hiền

BM Hóa

 

ThS.Giảng viên

9

Hoàng Hiệp

BM Hóa

PGÐ trung tâm

TS.Giảng viên

10

Lê Thị Thu Hương

BM Hóa

Phó trưởng BM

TS.Giảng viên

11

Vũ Thị Huyền

BM Hóa

 

TS.Giảng viên

12

Nguyễn Ngọc Kiên

BM Hóa

 

ThS.Giảng viên

13

Lê Thị Mai Linh

BM Hóa

 

ThS.Giảng viên

14

Hán Thị Phương Nga

BM Hóa

 

ThS.Giảng viên

15

Nguyễn Văn Thắng

BM Hóa

 

Kỹ thuật viên

16

Chu Thị Thanh

BM Hóa

 

ThS.Giảng viên

17

Ngô Thị Thương

BM Hóa

 

ThS.Giảng viên

18

Phùng Thị Vinh

BM Hóa

 

Kỹ thuật viên

19

Lý Thị Thu Hà

BM Công nghệ Môi trường

 

ThS.Giảng viên

20

Nguyễn Thị Thu Hà

BM Công nghệ Môi trường

 

ThS.Giảng viên

21

Hồ Thị Thúy Hằng

BM Công nghệ Môi trường

 

ThS.Giảng viên

22

Nguyễn Thị Khánh

BM Công nghệ Môi trường

 

Kỹ thuật viên

23

Phạm Châu Thùy

BM Công nghệ Môi trường

 

TS.Giảng viên

24

Nguyễn Ngọc Tú

BM Công nghệ Môi trường

Trưởng BM

ThS.Giảng viên

 

25

Nguyễn Thế Bình

BM Vi sinh vật

 

TS.Giảng viên

26

Nguyễn Tú Ðiệp

BM Vi sinh vật

 

ThS.Giảng viên

27

Ðinh Hồng Duyên

BM Vi sinh vật

Trưởng BM

TS.Giảng viên

28

Nguyễn Xuân Hòa

BM Vi sinh vật

 

TS.Giảng viên

29

Vũ Thị Hoàn

BM Vi sinh vật

Phó trưởng BM

TS.Giảng viên

30

Vũ Thị Xuân Hương

BM Vi sinh vật

 

Kỹ thuật viên

31

Nguyễn Thị Khánh Huyền

BM Vi sinh vật

 

ThS.Giảng viên

32

Nguyễn Thị Minh

BM Vi sinh vật

 

PGS.TS.Giảng viên cao cấp

33

Trần Nguyên Bằng

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

ThS.Giảng viên

34

Nông Hữu Dương

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

TS.Giảng viên

35

Nguyễn Thị Thu Hà

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

TS.Giảng viên

36

Phạm Văn Hội

BM Sinh thái Nông nghiệp

GÐ trung tâm

TS.Giảng viên

37

Dương Thị Huyền

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

ThS.Giảng viên

38

Nguyễn Tuyết Lan

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

ThS.Giảng viên

39

Phan Thị Hải Luyến

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

ThS.Giảng viên

40

Nguyễn Ðình Thi

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

TS.Giảng Viên

41

Phan Thị Thúy

BM Sinh thái Nông nghiệp

Phó trưởng BM

TS.Giảng Viên

42

Nguyễn Thu Thùy

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

TS.Giảng Viên

43

Trẫn Thanh Vân

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

ThS.Giảng Viên

44

Trẫn Ðức Viên

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

GS.TS.NGND -Chủ tịch HÐHV

45

Nguyễn Xuân Xanh

BM Sinh thái Nông nghiệp

 

Kỹ sư

46

Nguyễn Thị Bích Yên

BM Sinh thái Nông nghiệp

Trưởng BM

TS. Giảng viên 

47

Lương Ðức Anh

BM Quản lý Môi trường

 

TS.Giảng viên

48

Võ Hữu Công

BM Quản lý Môi trường

 

TS.Giảng viên

49

Nguyễn Thị Hương Giang

BM Quản lý Môi trường

 

ThS.Giảng viên chính 

50

Nguyễn Thị Bích Hà

BM Quản lý Môi trường

 

ThS.Giảng viên

51

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

BM Quản lý Môi trường

 

ThS.Giảng viên

52

Cao Trường Sơn

BM Quản lý Môi trường

Phó trưởng BM

TS.Giảng viên

53

Ðinh Thị Hải Vân

BM Quản lý Môi trường

Trưởng BM

TS.Giảng viên

54

Phạm Chí Chung

Văn phòng Khoa

Tổ trưởng

Chuyên viên

55

Nguyễn Thị Bích Thuận

Văn phòng Khoa

 

Chuyên viên

56

Nguyễn Thị Vân Anh

Văn phòng Khoa

 

Chuyên viên

57

Nguyễn Phương Đông 

Văn phòng Khoa 

 

Chuyên viên 

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps