DANH BẠ ĐIÊN THOẠI

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

PGS.TS Ngô Thế Ân

Trưởng khoa

6 261 7693

ntan@vnua.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Thanh Lâm

Phó Trưởng khoa

62.617.702

ntlam_cares@vnua.edu.vn

TS. Trịnh Quang Huy

Phó Trưởng khoa

62.617.702

tqhuy@vnua.edu.vn

Văn phòng Khoa

 

62.617.694

Fax: 6 261 8491

moitruong@vnua.edu.vn

 

Bộ môn Hóa

 

38.765.663

 

Đoàn Thị Thúy Ái

Giảng viên

0975965650

dttai@vnua.edu.vn

Phạm Trung Đức

Kỹ thuật viên

0986384985

 

Trần Thanh Hải

Phó trưởng BM

0989358891

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng BM

0983604635

nthhanh@vnua.edu.vn

Nguyễn Thị Hiển

Giảng viên

0983986640

 

Hoàng Hiệp

Giảng viên

0904218775

hoanghiep@vnua.edu.vn

Lê Thị Thu Hương

Phó trưởng BM

0989291286

 

Vũ Thị Huyền

Giảng viên

0982774881

vthuyen@vnua.edu.vn

Nguyễn Ngọc Kiên

Giảng viên

961696965

 

Lê Thị Mai Linh

Giảng viên

0979392158

 

Hán Thị Phương Nga

Giảng viên

0969800484

 

Nguyễn văn Thắng

Kỹ thuật viên

0979348100

 

Chu Thị Thanh

Giảng viên

0973653732

 

Ngô Thị Thương

Giảng viên

988665963

 

Phùng Thị Vinh

Kỹ thuật viên

0973766919

 

Bộ môn Công nghệ Môi trường

36.760.973

 

Lý Thị Thu Hà

Giảng viên

0975128980

lttha@vnua.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

0906 170086

 

Hồ Thị Thúy Hằng

Giảng viên

0985643819

htthang@vnua.edu.vn

Trịnh Quang Huy

P.Trưởng Khoa

0989801210

tqhuy@vnua.edu.vn

Nguyễn Thị Khánh

Kỹ thuật viên

0932331970

 

Đỗ Thủy Nguyên

Phó trưởng BM

0919327676

 

Phạm Châu Thùy

Giảng viên

0903268455

pcthuy@vnua.edu.vn

Nguyễn Ngọc Tú

Trưởng BM phụ trách

0903251369

nguyenngoctu@vnua.edu.vn

Đào Thị Thùy Linh

Giảng viên

0967400794

dttlinh@vnua.edu.vn

Bộ môn Vi sinh vật

 

38.760.073

 

Nguyễn Thế Bình

Giảng viên

912201944

ntbinh@vnua.edu.vn

Nguyễn Tú Điệp

Giảng viên

01699569389

ntdiep@vnua.edu.vn

Đinh Hồng Duyên

Trưởng BM

0943300888

dhduyen@vnua.edu.vn

Nguyễn Xuân Hòa

Giảng viên

 

nxhoa@vnua.edu.vn

Vũ Thị Hoàn

Phó trưởng BM

0982988284

hoanvt@vnua.edu.vn

Vũ Thị Xuân Hương

Kỹ thuật viên

01688683295

vtxhuong@vnua.edu.vn

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Giảng viên

 

 

Nguyễn Thị Minh

Giảng viên

01278468886

 

Nguyễn Xuân Thành

Giảng viên

983710851

nxthanh@vnua.edu.vn

Bộ môn Sinh thái Nông Nghiệp

38.768.046

 

Ngô Thế Ân

Trưởng Khoa

0912254886

ntan@vnua.edu.vn

Trần Nguyên Bằng

Giảng viên

0983521582

tnbang@vnua.edu.vn

Đoàn Văn Điếm

Giảng viên

0916595375

 

Nông Hữu Dương

Giảng viên

01629 182 354

nhduong@vnua.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

(024) 38 76 56 07

nttha.cnmt1@vnua.edu.vn

Phạm Văn Hội

Giảng viên,GĐTT

0988827711

 

Dương Thị Huyền

Giảng viên

0978851881

huyendt@vnua.edu.vn

Nguyễn Tuyết Lan

Giảng viên

0988252886

 

Phan Thị Hải Luyến

Giảng viên

 

 

Nguyễn Đình Thi

Giảng Viên

0986 451 608

ndthi@vnua.edu.vn

Phan Thị Thúy

Phó trưởng BM

0948555493

 

Nguyễn Thu Thùy

Giảng Viên

0914 817 238

nguyenthuy@vnua.edu.vn

Trần Thanh Vân

Giảng Viên

 

 

Trần Đức Viên

Chủ tịch HĐHV

09886654848

 

Nguyễn Xuân Xanh

Kỹ sư

0964 350 428

xanhnx@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Yên

Trưởng BM

01298575381

 

Bộ môn Quản lý Môi Trường

 

 

Lương Đức Anh

Giảng viên

 

ldanh@vnua.edu.vn

Võ Hữu Công

Giảng viên

098.195.4624

vhcong@vnua.edu.vn

Nguyễn Thị Hương Giang

Giảng viên

0915243136

nthgiang.qlmt@vnua.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Hà

Giảng viên

0983238583

 

Nguyễn Thanh Lâm

P.Trưởng Khoa

0978717492

ntlam_cares@vnua.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Giảng viên

 

 

Cao Trường Sơn

Phó trưởng BM

0975278172

 

Đinh Thị Hải Vân

Trưởng BM

0936953333

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : http://www.kmt.vnua.edu.vn 

Email: moitruong@vnua.edu.vn  | Liên hệ


Facebook