Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN)
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) đạt Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia, trong đó một số chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (AUN-QA).
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN)
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018 cụ thể như sau:
Phân tích không gian và ứng dụng của nó trong nông nghiệp
Phân tích không gian được ứng dụng rộng rãi trong ngành nông nghiệp. Sức mạnh thực sự của phân tích không gian nằm ở khả năng tổng hợp nhiều lớp dữ liệu về các yếu tố chi phối quá trình sản xuất
Thêm 01 triệu tín chỉ các-bon giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế tự nguyện được phát hành
Sáng ngày 26/6, lễ công bố phát hành quốc tế thêm 1 triệu tín chỉ các-bon từ các công trình khí sinh học tại nông hộ trong khuôn khổ dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2016-2020” đã diễn ra tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).
BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 1 NĂM 2018
Trong 2 ngày (16 – 17/6/2018), khoa Môi trường tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 cho 30 học viên khóa 25 ngành Khoa học môi trường.
0

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : http://www.kmt.vnua.edu.vn 

Email: moitruong@vnua.edu.vn  | Liên hệ


Facebook