Tên khoa       : Khoa Môi trường

Địa chỉ           : Thị trấn Trâu Quỳ , Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Số điện thoại,  0246 261 7694

Email                : moitruong@vnua.edu.vn

Lược sử phát triển của khoa Môi trường

Khoa Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2151/QĐ-NNH ngày 10/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam; trên cở sở tách ra từ khoa Tài nguyên & Môi trường. Tiền thân của Khoa Môi trường là khoa Quản lý ruộng đất được thành lập theo QĐ số 192NN/TC ngày 19/11/1976 của Bộ Nông nghiệp, trên cơ sở từ một số bộ môn của khoa Trồng trọt cũ như bộ môn Hóa học và Vi sinh vật đất. Đến năm 2008, để đáp ứng nhiệm vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế, theo QĐ số 281/QĐ-NN1 ngày 28/2/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp1, Khoa Đất và Môi trường được đổi tên thành khoa Tài nguyên và Môi trường.

Nhiệm vụ cơ bản của Khoa

Trong thời kỳ đầu là đào tạo kỹ sư thuộc ngành Thổ nhưỡng-Nông hoá và ngành Tài nguyên & Môi trường . Đến năm 2008 mới chính thức đào tạo cán bộ trình độ đại học và trên đại học theo chuyên ngành Môi trường trong cả nước

Hiên nay do yêu cầu phát triển của ngành Môi trường cũng như phù hợp với chiến lược phát triển Trường đến năm 2020 là một trường Đại học Đa ngành, đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội gắn với với thực tiễn, sự phát triển kinh tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

Chiến lược phát triển khoa, giai đoạn 2011-2016 và tầm nhìn đến năm 2020, đó là đào tạo theo nhu cầu của xã hội và của người học. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học vì vậy các sản phẩm mới của khoa học cần phải gắn kết chặt chẽ 4 Nhà: Nhà khoa học – Nhà Quản lý – Nhà doanh nghiệp và Người sử dụng.

Nguồn lực cơ sở vật chất và con người

Sau 41 năm (1976-2017) phát triển từ lúc chỉ có 2 bộ môn đến nay Khoa Môi trường đã có 5 bộ môn: Hóa học, Vi sinh vật ,Sinh thái Nông nghiệp, Công nghệ Môi trường, và Quản lý Môi trường.

Hiện tại, số cán bộ viên chức trong Khoa là 61 người,(Năm 2017) trong đó trên 85% có trình độ trên đại học, trên 70% là cán bộ trẻ; số GS, PGS là 4 người, số tiến sỹ là 20 người, số thạc sỹ 22 người. Khoa có 2 nhà giáo Ưu tú…Các cán bộ viên chức trong Khoa giỏi về chuyên môn vững về nghiệp vụ sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ của nhà trường cũng như nhu cầu đào tạo của xã hội.

Hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo hiện Khoa có hệ thống phòng thí nghiệm Hóa học bao gồm 10 phòng, 2 phòng thí nghiệm của Bộ môn Vi sinh Vật ,01trạm khí tượng thủy văn , 01 phòng thí nghiệm công nghệ môi trường ,và 01 phòng mô hình hóa và phân tích không gian với đầy đủ các trang thiết bị có khả năng phục vụ cho hơn 2000 sinh viên và học viên cao học đến học tập và làm việc.

Chuyên ngành đào tạo

Hiện nay Khoa Môi trường đào tạo bậc đại học, liên thông và sau đại học  chuyên ngành khoa học môi trường

Các cán bộ sinh viên được đào tạo tại khoa sau khi ra trường có trình độ chuyên môn vững vàng, được cơ sở sử dụng đánh giá tốt. Nhiều người trong số họ đã, đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước;

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : http://www.kmt.vnua.edu.vn 

Email: moitruong@vnua.edu.vn  | Liên hệ


Facebook