KHOA MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC CEMINAR " GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC THỰC HÀNH " VÀO LÚC 8g NGÀY 15/12/2017 ĐỊA ĐIỂM TẠI PHÒNG HỘI THẢO KHOA MÔI TRƯỜNG - KÍNH MỜI THẦY CÔ QUAN TÂM TỚI DỰ


     
     

KhoaMôi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : http://www.kmt.vnua.edu.vn 

Email: moitruong@vnua.edu.vn  | Liên hệ